Начало

Една добра възможност за инвестиции в селата и малките градове са Местните инициативни групи (МИГ) с финансирани Стратегии за местно развитие.

На територията на Силистренска, Русенска и Разградска област към 2022 г. функционират следните МИГ:

  • Местна Инициативна Група (МИГ) Тутракан – Сливо поле
  • Местна Инициативна Група (МИГ) Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа
  • Местна Инициативна Група (МИГ) Завет-Кубрат
  • Местна Инициативна Група (МИГ) Исперих

За повече информация и други МИГ – свържете се с нас.