Държавен фонд „Земеделие“

Над 6,6 млн. лева плаща ДФЗ на 27 бенефициери от ПРСР 2014 – 2020г.

06.02.2022

Плащане над 6,6 млн. лв. по Програма за развитие на селските райони...

📖 прочети